Share

Share |

ਕਲਯੁਗੀ ਬਾਬੇ

ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ,
ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਕਲਯੁਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ।
ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਖੇਡਾਂ,
ਪੁੱਠੇ ਛੇੜ ਲਏ ਰਾਗ ਅਜਾਬਿਆਂ ਨੇ।
ਬਣ ਭੂਤਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ,
ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਬਿਆਂ ਦੇ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ,
ਬੰਦਾ ਦੱਬਿਆ ਰਬ ਦੇ ਦਾਬਿਆਂ ਨੇ।
ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਉਧਾਲਦੇ ਫਿਰਨ ਰੰਨਾਂ,
ਕੀਤੇ ਕਬਜੇ ਕਈ ਖਰਾਬਿਆਂ ਨੇ।
ਠੱਗ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਖਣ,
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬੇਹਿਸਾਬਿਆਂ ਨੇ।
ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਡੇਰੇ,
ਕੈਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਲ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ।
ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਂ ਸ਼ਮੀ,
ਧੁੰਦ ਧੂੜ ਜੋ ਉਡਾਈ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ।