Share

Share |

ਲੋਕ ਤੱਥ


ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਸੂਦ ਚੰਗਾ, ਚੋਰੀ ਅਮਰੂਦ ਚੰਗਾ
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ।


ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਧ ਚੰਗਾ, ਸਾਧ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਚੰਗਾ,
ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਪਕਾਰ।


ਵਿਹਲਿਓਂ ਵਗਾਰ ਚੰਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਚੰਗੀ,
ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ।


ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੰਗਾ,
ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚ ਰਹੇ ਲਹਿਰਾਂਵਦਾ।


ਕਜੀਏ ਤੋਂ ਸੁਲਾਹ ਚੰਗੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਸੋਥਾ ਚੰਗਾ,
ਤੋੜੀਏ ਨਾ ਤੰਦ ਤਾਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ।


ਹੱਥੀਂ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਉਣ ਵਿਚ ਹੂਟਾ ਚੰਗਾ,
ਝੂਟੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਲਾਰ ਦਾ।


ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਚੰਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਲ੍ਹ ਚੰਗਾ,
ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਸ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਦਾ।

No comments:

Post a Comment