Share

Share |

ਜੱਗ ਦੀ ਰੀਤ !

ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ, ਇਹ ਜੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਏ
ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬਾ, ਮਾਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਏ
ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ
ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝੀਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੀ
ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਆਪ ਨੀ
ਲੜਨਾ ਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਏ
ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ
ਜੋ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਨੀ
ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਰੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੀ
ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਏ
ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ
ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀ
ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਈ ਨੀ
ਮੌਤ ਦੀ ਬੱਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਤਾਰੀਕ ਏ
ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ
ਦਾਜ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮਾਏਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਈ ਮੁਕਾਣਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ
ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਬਲੀ ਕੋਈ, ਹਾਏ ਦਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਏ
ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ
ਸ਼ਮੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜੇ ਲਿਖੇ ਐਸਾ ਗੀਤ ਨੀ
ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕੋ ਸਾੜੋ ਕੁਵੱਲੀ ਇਹ ਰੀਤ ਨੀਂ
ਖੜ•ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ, ਸੱਚਾ ਉਹੀ ਮੀਤ ਏ
ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ

No comments:

Post a Comment