Share

Share |

ਨਸੀਹਤ

ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਬੇਲੀਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੇਲੀਆ

- ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਬੇਲੀਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੇਲੀਆ

-ਤੂੰ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਹੇਂਗਾ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਸਦਾ ਫੇਰ ਰਹੇਂਗਾ
ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਵਰ ਬੇਲੀਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੇਲੀਆ

- ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕਈ ਤਰ ਗਏ
ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਪਰ ਕਈ ਐਵੇਂ ਮਰ ਗਏ
ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰ ਬੇਲੀਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੇਲੀਆ

- ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ
ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰਹੇਂ ਸ਼ਮੀ ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਬੇਲੀਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੇਲੀਆ

( Published in Sikh Phulwari Ludhiana July 1993 issue )

No comments:

Post a Comment