Share

Share |

ਹਾਲ - ਏ - ਪੰਥ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਦੇ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਭਾਣਾ
ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਦਾ ਉਲ਼ਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ

- ਪੱਕਿਓਂ ਕੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੀ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ
ਗਿੱਦੜ ਬਣਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ
ਉਹ ਚਿੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਂਵਦੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਾਇਆ
ਓਸੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਜਿਆ ਜਾਣਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ....


- ਪਾਵੇ ਤੇਲ ਡਕੌਂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਵੀਚਾਰੇ
ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਪੀਰ ਦੀ ਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ
ਸਿੰਘਣੀ ਰਖਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰਹੇ ਤੱਕਦੀ ਤਾਰੇ
ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬਾਣਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ....


- ਭਾਗੋ ਮਾਈ ਵਰਗੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀਹਨੇ ਬਣਨਾ
ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਣੇ ਲੜਨਾ
ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ
ਕੀ ਕਹਾਵੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਟੇ ਰਖਾਣਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ....

- ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਮੀ ਵੀ ਪਿਆ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵੇ
ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੇ
ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗੁ੍ਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ
ਸ਼ਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਜਾਣਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ...

* ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੇਧਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਗਸਤ 1992 ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ।
** ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

No comments:

Post a Comment