Share

Share |

ਚਾਹ

ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ
ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ

-ਲਾਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੜਕ ਬਣਾਈ
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਿਕ ਖਿੰਡਾਈ
ਲਾਲਾ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਢਿੱਡ ਬਚਾ ਕੇ
ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ

- ਚਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨੱਬੇ ਮੀਲ ਦੀ
ਦੇਖੋ ਫਿਰਦੀ ਬੰਦੇ ਕੀਲ ਦੀ
ਲਾਹ ਦਿਓ ਸੁਸਤੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ
ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ

- ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਚਿਟਿਆਈ
ਪੀ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ
ਬੈਠੋ ਨਾ ਜੀ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ
ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ

- ਚਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ
ਪੀਤੇ ਬਿਨ ਖਲਕਤ ਮੁਰਝਾਈ
ਸ਼ਮੀ ਕਹੇ ਪਤੀਲੀ ਖੜਕਾ ਕੇ

ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਕੇ

( ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਬਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 20-9-1992 ਨੂੰ ਛਪੀ )

No comments:

Post a Comment